Despre Forumul pentru Guvernanţa Internetului

Posted · Add Comment

Ideea lansării unui Forum pentru Guvernanţa Internetului (Internet Governance Forum – IGF), ca spaţiu multilateral de dezbateri asupra chestiunilor legate de guvernanţa Internetului (Internet Governance – IG) a fost conturată şi, în cele din urmă, adoptată, în cadrul Summitului Mondial pentru Societate Informaţională (World Summit on Information Society – WSIS). Acest summit, propus printr-o rezoluţie […]