Ce este Internet Governance Forum?

Forumul pentru Guvernanţa Internetului* (Internet Governance Forum – IGF) a fost demarat în anul 2006 sub auspiciile Organizaţiei Naţiunilor Unite şi este rezultatul Summit-ului Mondial pentru Societate Informaţională (World Summit on the Information Society), derulat între 2003 şi 2005.

Forumul este organizat anual şi reuneşte diverse categorii de actori (sectorul privat, societatea civilă, comunitatea tehnică şi academică, guverne, organizaţii interguvernamentale) pentru a discuta, în cadrul unui proces multilateral, democratic şi transparent, probleme de politici publice legate de Internet. IGF promovează discuţiile şi dialogul deschis în vederea identificării unei abordări comune privind modalităţile de promovare a Internetului şi de gestionare a riscurilor şi provocărilor care apar cu privire la utilizarea şi evoluţia acestuia.

Mandatul Forumului pentru Guvernanţa Internetului include:

 • discutarea problematicilor de politici publice legate de elemente cheie ale guvernanţei Internetului, în scopul promovării sustenabilităţii, stabilităţii, securităţii şi dezvoltării Internetului;
 • facilitarea dialogului între organismele internaţionale cu responsabilităţi în dezvoltarea de politici publice legate de Internet, precum şi discutarea acelor chestiuni care nu intră în sfera de competenţă a niciunui organism existent;
 • stabilirea unei interfeţe cu organizaţii interguvernamentale şi alte institutii cu rol în dezvoltarea politicilor publice legate de Internet;
 • facilitarea schimbului de informaţii şi bune practice, prin implicarea mediului academic, ştiinţific şi a comunităţii tehnice;
 • consilierea tuturor actorilor implicaţi prin expunerea de modalităţi şi soluţii menite să accelereze disponibilitatea şi afordabilitatea Internetului în zonele în curs de dezvoltare din punct de vedere al infrastructurii de acces la Internet;
 • reafirmarea şi consolidarea angajamentului actorilor implicaţi faţă de mecanismele prezente şi viitoare de guvernanţă a Internetului;
 • identificarea problemelor viitoare, aducerea lor în atenţia organismelor relevante şi a publicului larg, şi atunci când este nevoie, expunerea de recomandări şi soluţii;
 • întărirea capacităţii pentru guvernanţa Internetului în statele în curs de dezvoltare, cu ajutorul surselor locale şi internaţionale de expertiză;
 • promovarea şi evaluarea continuă a includerii principiilor enunţate de WSIS în procesele de guvernanţă a Internetului;
 • discutarea problemelor resurselor critice care permit funcţionarea Internetului;
 • participarea la identificarea de soluţii pentru problemele generate de folosirea Internetului şi care sunt de interes pentru utilizatori;
 • publicarea dezbaterilor din cadrul Forumului.

IGF a generat organizarea de evenimente similare la nivel regional şi national, rolul acestora fiind de a promova dezbateri asupra unor aspecte legate de guvernanţa Internetului care au relevanţă pentru ţările sau regiunile în care sunt organizate.

* Guvernanţa Internetului a fost definită ca reprezentând „elaborare şi implementarea, de către guverne, sectorul privat şi societatea civilă, în îndeplinirea rolurilor specifice, de principii, norme, reguli, proceduri decizionale şi programe comune care să definească evoluţia şi utilizarea Internetului” (Agenda pentru pentru societatea informaţională, Tunis, 2005).

Pentru mai multe detalii citiți și http://igf.ro/2012/02/07/despre-forumul-pentru-guvernanta-internetului/