IGF 2012 – Securitate, deschidere și viață privată

Posted · Add Comment

Pe măsură ce o parte tot mai mare din viața socială, economică şi culturală se mută în spațiul online, este necesar să existe o serie de garanții, măsuri de protecție, legislație și reglementări care să protejeze atât drepturile indivizilor, cât și securitatea națională. Acesta a fost principalul mesaj care a reieșit din discuțiile din cadrul […]

IGF 2012 – Acces și Diversitate

Posted · Add Comment

Sesiunea IGF 2012 dedicată temei “Acces și diversitate” a abordat o serie de teme principale: infrastructura, Internetul mobil și inovația, libera circulație a informațiilor și multilingvismul, toate acestea fiind considerate chestiuni a căror gestionare eficientă este esențială în vederea “transformării” indivizilor în utilizatori de Internet, a utilizatorilor în creatori de conținut online, de aplicaţii şi […]

IGF 2012 – Gestionarea resurselor critice ale Internetului

Posted · Add Comment

Una dintre principalele sesiuni ale Forumului pentru Guvernanța Internetului, care a avut loc în perioada 6-9 noiembrie 2012,  a abordat problema gestionării resuselor critice ale Internetului (adrese IP și nume de domenii). În cadrul acestei sesiuni au fost analizate, printre altele: provocările și oportunitățile asociate Programului ICANN pentru noi gTLD-uri, implementarea IPv6 și viitoarea Conferință […]

Forumul pentru Guvernanţa Internetului, ediţia 2012

Posted · Add Comment

Cea de-a șaptea ediție a Forumului pentru Guvernanța Internetului va avea loc în perioada 6-9 noiembrie 2012, în Baku, Azerbaijan, și va avea ca temă “Guvernanța Internetului pentru o dezvoltare socială, economică și umană durabilă”. Forumul va reuni reprezentanți ai societății civile, sectorului privat, comunității tehnice, guvernelor și organizațiilor guvernamentale, aceștia urmând să participe, în […]

Despre Forumul pentru Guvernanţa Internetului

Posted · Add Comment

Ideea lansării unui Forum pentru Guvernanţa Internetului (Internet Governance Forum – IGF), ca spaţiu multilateral de dezbateri asupra chestiunilor legate de guvernanţa Internetului (Internet Governance – IG) a fost conturată şi, în cele din urmă, adoptată, în cadrul Summitului Mondial pentru Societate Informaţională (World Summit on Information Society – WSIS). Acest summit, propus printr-o rezoluţie […]

Despre o posibilă Comisie ONU pentru politici referitoare la Internet – o nouă propunere de înființarea a unui organism pentru guvernanța Internetului

Posted · Add Comment

După reacțiile preponderent negative față de propunerea Indiei, Braziliei și Africii de Sud referitoare la crearea unui organism ONU care să coordoneze procesul de elaborare de politici privind Internetului, o nouă propunere, de data aceasta doar din partea Indiei, a fost prezentată în cadrului celei de-a 66-a reuniuni a Adunării Generale a ONU (care a avut loc în octombrie 2011). […]