IGF 2012: Chestiuni emergente în guvernanța Internetului, din perspectiva IGF-urilor naționale și regionale

Posted · Add Comment

În cei șapte ani de existență, Forumul pentru Guvernanța Internetului a generat constituirea unui număr tot mai mare de inițiative IGF naționale și regionale (spre exemplu, Dialogul European pentru Guvernanța Internetului, IGF Africa, IGF Canada, IGF America Latină și Caraibe, IGF Rusia, etc).

Aceste inițiative, la fel ca și IGF România, aderă la principiile IGF-ului global – participare multilaterală, a tuturor actorilor, deschidere, transparență și incluziune, și au scopul de a aborda chestiuni legate de Internet care sunt specifice respectivelor țări și regiuni (spre deosebire de IGF, care abordează chestiuni de relevanță globală).

În cadrul IGF 2012, aceste inițiative s-au reunit într-o sesiune de dialog inter-regional, în cadrul căreia au discutat despre activitățile lor și despre chestiunile legate de guvernanța Internetului pe care le consideră emergente din perspectivă națională și regională.

Deși unele dintre aceste chestiuni sunt incluse și pe agenda IGF, ele sunt abordate dintr-o perspectivă globală, în timp ce inițiativele naționale și regionale oferă diverșilor actori posibilitatea de a analiza respectivele chestiuni dintr-o perspectivă locală, în funcție de realitățile și contextele locale. De asemenea, în timp ce unele chestiuni au fost deja soluționate în anumite zone (cum ar fi problemele legate de decalajul digital în unele state dezvoltate), ele continuă să fie emergente în alte părți ale globului.

Chestiuni emergente în guvernanța Internetului, din perspectiva IGF-urilor naționale și regionale:

 • amenințări la adresa modelului participării multilaterale la guvernanța Internetului și sustenabilitatea acestui model;
 • necesitatea unor programe de educație și formare în domeniul guvernanței Internetului;
 • lipsa sprijinului și/sau interesului față de chestiuni legate de guvernanța Internetului din partea anumitor categorii de actori (cum ar fi guvernele, mediul academic, etc);
 • criminalitate informatică și securitate informatică;
 • protecția copiilor în spațiul online;
 • devzoltarea de conținut local;
 • protecția consumatorilor în societatea informațională;
 • alfabetizarea digitală;
 • comportamentul acceptabil pe Internet;
 • utilizarea responsabilă și sigură a Internetului;
 • implicarea tinerilor în discuțiile referitoare la guvernanța Internetului;
 • dezvoltarea de rețele broadband și furnizarea de conexiuni broadband;
 • acces mobil la Internet;
 • tranziția de la IPv4 la IPv6;
 • cloud computing;
 • interacțiunile dintre guverne și cetățeni; e-guvernare, e-democrație;
 • date deschise;
 • suveranitate online; chestiuni de natură jurisdicțională;
 • Internetul ca bun public;
 • drepturile omului, libertatea de exprimare, protecția vieții private și a datelor cu caracter personal;
 • drepturile de proprietate intelectuală;
 • aplicarea legii pe Internet;
 • auto-reglementare în guvernanța Internetului;
 • caracterul deschis, universal și neutru al Internetului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *