IGF 2012 – Chestiuni emergente în guvernanţa Internetului

Posted · Add Comment

Sesiunea IGF 2012 dedicată chestiunilor emergente legate de Internet și guvernanța Internetului a adus în discuție o serie de aspecte legate de libera circulație a informațiilor în mediul online, drepturile omului și libertatea de exprimare și drepturile de proprietate intelectuală.

În era digitală, noțiunile tradiționale de drept de autor, protecție a consumatorului și reglementări guvernamentale sunt transformate într-un mod semnificativ. Guvernanța Internetului este o chestiune complexă , întrucât procesele de guvernanță trebuie să abordeze o gamă largă de probleme, adesea conflictuale: pe de o parte, necesitatea garantării unui Internet deschis și liber și respectării drepturilor și libertăților fundamentale (cum ar fi libertatea de exprimare, liberul acces la informații și libera circulație a informațiilor), și, pe de altă parte, crearea unui Internet sigur pentru utilizatori și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în mediul online. Întrucât Internetul nu este un fenomen local, identificarea de soluții la aceste probleme trebuie să fie rezultatul unui proces multilateral global, la care să contribuie toate părțile interesate, în exercitarea propriilor roluri şi responsabilităţi.

Chestiunea neutralității Internetului continuă să genereze dezbateri intense la nivel internațional. Neutralitatea Internetului este importantă pentru garantarea accesului în condiții egale la rețele de mare viteză şi la conţinut, și, implicit, pentru asigurarea calității serviciilor furnizate online. Digitizarea și prezervarea resurselor culturale și facilitarea accesului la astfel de resurse reprezintă oportunități economice și sociale considerabile, iar furnizorii de rețele și servicii nu trebuie să intervină în furnizarea acestui conținut prin stabilirea de reguli şi planuri tarifare pentru prioritizarea anumitor pachete de date. Trebuie identificate soluții care să permită menținerea caracterului neutru al Internetului, astfel încât indivizii să poată accesa conținutul și serviciile pe care le preferă, iar inovatorii, întreprinzătorii și IMM-urile  să poată furniza conținut și servicii fără să fie nevoie să plătească furnizorului de rețea pentru prioritizarea acestora.

Deși pare să existe un oarecare consens în ceea ce privește necesitatea respectării libertății de exprimare și menținerii reglementărilor referitoare la conținut la un nivel minim, există o serie de chestiuni care necesită atenție în această privință. Cum trebuie abordată chestiunea patrimoniului cultural unic al unei țări, care este vital pentru prezervarea identității naționale și istoriei naționale în multe state și cum trebuie protejat acest patrimoniu în spațiul digital? Ce se întâmplă în situațiile în care rețelele de socializare sunt folosite pentru discursuri instigatoare sau pentru atacuri de natură etnică, religioasă, etc – ar trebui să existe reglementări care să acopere astfel de situații? Singurul lucru clar în momentul de față este ca nu poate exista o singură politică publică sau o singură reglementare care să poată soluționa astfel de probleme; în schimb, este necesară o abordare flexibilă și multilaterală care să implice toți actorii relevanți.

În ceea ce privește protecția drepturilor de proprietate intelectuală, este importantă conştientizarea faptului că trebuie adoptate și implementate măsuri flexibile și proporționale care să asigure atât protecția intereselor deținătorilor drepturilor de proprietate intelectuală, cât și respectarea dreptului indivizilor de a se exprima liber, de a avea acces la cultură și de a partaja conținut și de a se implica în acțiuni inovatoare și creative. Trebuie asigurat un echilibru între garantarea proprietății intelectuale, protecția consumatorului și ibertatea de exprimare online.

Protecția vieții private și asigurarea securității și siguranței pe Internet reprezintă alte două chestiuni importante pentru guvernanţa Internetului. Tot mai multe voci consideră că nu este neapărat nevoie de noi reglementări care să abordeze aceste chestiuni în contextul erei digitale,  întrucât există deja, în multe părți ale lumii, legi referitoare la protecția consumatorului care pot fi aplicate și cu privire la spațiul online. Aplicarea acestor legi și promovarea de acțiuni educative care să ofere consumatorilor informații utile despre conținutul digital, utilizarea acestuia și drepturile de care beneficiază reprezintă chestiuni esențiale în asigurarea protecției vieții private și a securității și securității online.

Libertatea de exprimare, liberul acces la informație, echilibrul între drepturile de proprietate intelectuală și drepturile omului, protecția consumatorului, asigurarea protecției vieții private și a siguranţei online, toate aceste chestiuni vor continua să fie esențiale pentru evoluția Internetului și a modului în care acesta este și va fi folosit, iar abordarea lor trebuie să aibă în vedere soluții variate, flexibile și multilaterale.

 

Sursa: IGF 2012 Chair’s Summary, disponibil la http://www.intgovforum.org/cms/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *