IGF 2012 – Acces și Diversitate

Posted · Add Comment

Sesiunea IGF 2012 dedicată temei “Acces și diversitate” a abordat o serie de teme principale: infrastructura, Internetul mobil și inovația, libera circulație a informațiilor și multilingvismul, toate acestea fiind considerate chestiuni a căror gestionare eficientă este esențială în vederea “transformării” indivizilor în utilizatori de Internet, a utilizatorilor în creatori de conținut online, de aplicaţii şi de servicii și a creatorilor în inovatori care să susțină o transformare și dezvoltare economică durabilă la nivel internațional.

Una dintre întrebările ridicate s-a referit la responsabilitatea acoperirii costurilor pentru dezvoltarea infrastructurii necesare unei dezvoltări economice, sociale și umane rapide. Cei mai mulți dintre participanți au căzut de acord asupra faptului că parteneriatele public-privat reprezintă cea mai bună soluție în acest sens. În statele în curs de dezvoltare, guvernele pot lucra împreună cu sectorul privat pentru a instala infrastructuri Internet care să conecteze regiunile și localitățile din interiorul statelor și care să acopere în special zonele rurale și regiunile defavorizate. În zonele în care nu există cerere pe piață (sau nu există încă) și care nu sunt, astfel, atractive pentru sectorul privat, guvernele trebuie să inițieze proiecte publice care să contribuie la construirea de rețele de comunicații electronice și, astfel, la conectarea respectivelor regiuni. S-a subliniat faptul că dezvoltarea infrastructurii și facilitarea accesului la Internet trebuie abordate într-o manieră inclusivă, care să garanteze faptul că diversele caracteritici de natură economică și culturală ale unei țări sunt luate în considerare.

UNESCO a vorbit despre rezultatele unui studiu recent care arată că există o corelare între volumul conținutului Internet local și prețurile de acces la Internet: cu cât există mai mult conținut local, cu atât crește calitatea serviciilor și scad prețurile.

Datele guvernamentale deschise (open data) au fost prezentate ca un stimul eficient pentru dezvoltarea de aplicații mobile și pentru încurajarea inovării. În ceea ce privește Internetul mobil, s-a remarcat faptul că acesta a deschis noi oportunități pentru micro-întreprinderi și înterprinzători, care găsesc avantaje în utilizarea infrastucturilor sofisticate, de tipul rețelelor 4G, a dispozitivelor mobile și a programelor informatice de tip open source.

O altă chestiune dezbătută a fost cea a drepturilor femeilor și rolul Internetului în exercitarea acestor drepturi. Discuțiile s-au concentrat asupra următoarelor aspecte: elementele necesare pentru a asigura accesul femeilor la Internet; educație și dezvoltarea de abilități digitale; provocările asociate criminalității informatice și violenței împotriva femeilor și impactul acestora asupra prezenței online . S-a subliniat faptul că aproximativ două treimi din populația analfabetă a planetei este alcătuită din femei și că educarea acestora repezintă unul dintre elementele principale care pot contribui la creşterea gradului de utilizare a Internetului de către femei.

Accesul persoanelor cu dizabilități la Internet a fost prezentat ca o provocare globală, subliniindu-se faptul că există aproximativ un miliard persoane cu dizabilități și că acest număr este în continuă creștere. În acest context, sunt necesare politici și acțiuni care să asigure incluziunea digitală a acestor categorii de persoane, astfel încât acestea să poată beneficia de avantajele societății informaționale.

În ceea ce privește problema multilingvismului, s-a arătat că deși limba engleză a fost dominantă pe Internet în anii 1990 și la începutul anilor 2000, eforturile depuse în ultima perioadă au creat condițiile pentru un Internet global multilingv. Utilizarea altor alfabete decât cel latin (chinez, arab, chirilic) este susținută și de progrese de natură tehnică, precum implementarea numelor de domenii internaționalizate.

Discuţiile s-au finalizat cu sublinierea faptului că Internetul, și în special rețelele broadband, pot juca un rol extreme de important în dezvoltarea economică a unei țări și creșterea nivelului de trai al populației. Există cercetări potrivit cărora o crștere cu 10% a ratei de penetrare a rețelelor broadband poate conduce la o creștere cu 3,2% a produsului Internet brut al unei țări.

 

Sursa: IGF 2012 Chair’s Summary, disponibil la http://www.intgovforum.org/cms/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *