Despre propunerea IBSA (sau Avem nevoie de un nou organism internaţional care să elaboreze politici pentru Internet?)

Posted · Add Comment

Vorbeam în articolul anterior despre o propunere a guvernelor Indiei, Braziliei şi Africii de Sud privind crearea unui organism, în cadrul structurii ONU, care să coordoneze procesul de elaborare a politicilor privind Internetul. Cum a fost primită această propunere de către comunitatea Internet? Deloc bine, aş putea spune, judecând după discuţiile care au avut loc pe marginea sa în cadrul celei de-a şasea ediţii a Internet Governance Forum, care s-a derulat în perioada 27-30 septembrie în Nairobi, Kenya.

Mesajul transmis de către cele trei state iniţiatoare ale propunerii este destul de clar: nu sunt mulţumite de modul în care funcţionează în prezent procesele de guvernanţă a Internetului. Însă nu este deloc clar în respectiva propunere care dintre aceste procese nu funcţionează aşa cum ar trebui şi care sunt îmbunătăţirile care le-ar trebui aduse. În plus, propunerea de creare a unui nou organism ridică o serie de alte întrebări: care va fi legătura între acest nou organism şi organismele şi forumurile care deja există în momentul de faţă (ICANN, IGF, ITU, IETF, etc)? dacă organismul va fi unul interguvernamental, creat în cadrul ONU, ce se va întâmpla cu principiul participării multilaterale a tuturor actorilor interesaţi la procesele de guvernanţă a Internetului (aşa numita “multistakeholder approach”), principiu care este în momentul de faţă promovat la nivelul ICANN şi IGF? cu un nou organism interguvernamental care să elaboreze politici pentru Internet, nu există riscul ca guvernele să ajungă la acorduri multilaterale, chiar cu compromisuri, în detrimentul altor actori? cum va promova noul organism respectarea drepturilor omului în spaţiul digital, în condiţiile în care există guverne care în momentul de faţă încalcă aceste drepturi?

Având în vedere toate aceste probleme, crearea unui organism interguvernamental care să supervizeze funcţionarea Internetului, prin elaborarea de politici, este considerată a fi un pas greşit, care ar determina o revenire a proceselor de guvernanţă a Internetului la stadiul în care se aflau cu ceva ani în urmă, înainte de iniţierea discuţiilor despre participarea multilaterală a tuturor categoriilor de actori.

Ca răspuns la aceste îngrijorări, reprezentantul guvernului Indiei a declarat că documentul catalogat drept “propunerea IBSA” este, de fapt, doar un proiect de propunere care nu a fost adoptat formal de către cele trei guverne şi care a fost făcut public tocmai cu scopul de a genera opinii şi comentarii ale altor actori. În ceea ce priveşte motivul care a stat la baza elaborării acestui document, reprezentantul a precizat că este dificil pentru guvernele statelor în curs de dezvoltare să participle la diversee forumuri şi întâlniri ale diferitelor organizaţii în cadrul cărora se discută aspecte legate de guvernanţa Internetului sau se elaborează politici în acest domeniu. Existenţa unui singur organism la nivelul căruia să fie abordate toate aceste aspecte abordate în prezent în diferite formate ar facilita şi îmbunătăţi participarea statelor în curs de dezvoltare, care nu s-ar mai vedea astfel excluse de la discuţii. În opinia guvernelor iniţiatoare, este timpul ca Internetul să fie guvernat de către toate comunităţile şi economiile din lume, indiferent de cât de mici sunt acestea.

În faţa argumentelor prezentate de către India, mulţi dintre participanţii la discuţii au recunoscut faptul că abilitatea unor guverne de a participa activ în cadrul forumurilor şi organizaţiilor din sfera guvernanţei Internetului este limitată (problemele financiare fiind principala cauză), dar au subliniat faptul că respectivele forumuri şi organizaţii se află în prezent în proces de reformare şi de îmbunătăţire, astfel că problemele semnalate ar putea fi rezolvate în cadrul actual, fără să fie necesară crearea de noi organisme. În acest sens, reprezentantul guvernului SUA a arătat că “guvernele pot şi trebuie să fie implicate în procesele de guvernanţă a Internetului, dar această implicare poate fi realizată în cadrul actualelor procese”.

Discuţiile s-au finalizat fără vreo concluzie clară, diferitele părţi încercând să-şi susţină propriile puncte de vedere şi să aducă contra-argumente la punctele de vedere ale celorlalţi. India, Brazilia şi Africa de Sud vor prezenta propunerea în faţa Adunării generale a ONU în forma actuală sau într-o formă îmbunătăţită. Sau nu o vor prezenta deloc. Rămâne de văzut … Este însă destul de clar faptul că nu toţi actorii procesului de guvernanţă a Internetului sunt mulţumiţi cu actualele formate în care de discută şi/sau se elaborează politici privind Internetul şi că, atât timp cât această nemulţumire va continua să existe, propuneri precum cele ale IBSA vor continua să apară.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *