India, Brazilia şi Africa de Sud propun crearea unui organism internaţional pentru guvernanţa Internetului

Posted · Add Comment

Cu numai câteva săptămâni înainte de cea de-a şasea ediţie a Internet Governance Forum, trei state deja cunoscute pentru poziţiile lor referitoare la rolul sporit pe care ar trebui să îl aibă guveranele în guvernanţa globală a Internetului – India, Brazilia şi Africa de Sud (IBSA) propun crearea unui organism global care să gestioneze politicile referitoare la guvernanţa Internetului.

Propunerea apare în recomandările formulate de către cele trei guverne la finalul unui seminar pe teme de guvernanţă globală a Internetului, care s-a derulat în 1 şi 2 septembrie în Rio de Janeiro.

Pornind de la ideea că există în momentul de faţă un vid instituţional în ceea ce priveşte elaborarea de politici globale pentru Internet, IBSA atrage atenţia asupra necesităţii creării unui organism care să coordoneze şi să elaboreze politici publice globale coerente şi integrate cu privire la Internet. Acest nou organism ar urma, printre altele, să:

  • fie creat în cadrul sistemului ONU;
  • aibă ca scop elaborarea de politici publice internaţionale care să asigure o gestionare coordonată şi coerentă a aspectelor globale referitoare la Internet;
  • integreze şi supravegheze organismele responsabile pentru funcţionarea tehnică şi operaţională a Internetului, inclusiv în ceea ce priveşte elaborarea de standarde globale;
  • fie responsabil pentru gestionarea crizelor;
  • întreprindă acţiuni de arbitraj şi soluţionare a disputelor.

Un document mai detaliat privind modul de organizare şi de funcţionare a unui astfel de organism global ar urma să fie supus aprobării Summitului IBSA din octombrie 2011, urmând ulterior să fie prezentat în cadrul celei de-a 66-a Adunări General a ONU.

Ce ar însemna, practic, un astfel de organism?

Ar însemna, în primul rând, renunţarea la principiul abordării multilaterale a guvernanţei Internetului (aşa numita “multistakeholder approach”). Abordare care în momentul de faţă există sau este promovată la nivelul ICANN şi IGF, spre exemplu. Noul organism ar urma să funcţioneze ca structură ONU, având, deci, un caracter interguvernamental, rolul celorlalţi actori relevanţi în procesul de guvernanţă a Internetului (societate civilă, comunitate tehnică şi academică, etc) fiind ignorat în această propunere.

În plus, noul organism ar “integra şi supraveghea” toate organizaţiile care gestionează în prezent aspecte referitoare la Internet (ICANN, ITU, IETF). Nu este clar dacă aceste organizaţii ar fi desfiinţate pur şi simplu, atribuţiile lor fiind preluat de către noul organism, sau dacă acesta va avea rolul unui fel de consiliu care să aprobe toate deciziilor respectivelor organizaţii. In orice caz, efectul ar fi acelaşi: toate politicile referitoare la Internet (de la delegarea unui domeniu generic de nivel superior, până la stabilirea unui standard tehnic) vor fi supervizate (dacă nu stabilite) de către guverne.

Care va fi rolul IGF într-un astfel de context? Probabil niciunul, având în vedere că în propunerea IBSA nu există nici măcar o referire la IGF. IGF a fost creat pentru a facilita dialogul între diversele categorii de actori cu interese în sfera guvernanţei Internetului, în vederea facilitării identificării de soluţii pentru probleme globale şi aducerii acestora în atenţia organismelor cu responsabilităţi în domeniul Internetului. Dacă organismul propus va fi creat, iar guvernanţa Internetului va deveni un proces aflat exclusiv în zona de competenţă a guvernelor, este puţin probabil că aceste guverne vor vrea să asculte puncte de vedere formulate în cadrul IGF.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *